Deelgebied 1: De Hilte, Gieterveen, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasselte en Gieten

Hier vindt u informatie over het bomen onderhoud in De Hilte, Gieterveen, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasselte en Gieten.

De gemeente Aa en Hunze gaat regulieronderhoud uitvoeren aan de wegbeplanting binnen de kernen en in het buitengebied van Deelgebied 1.

Uitvoering

Het bomenonderhoud wordt deels door de gemeentelijke buitendienst uitgevoerd en deels door de aannemer Beer en Beers boomverzorging. De gemeente zal zelf de bomen tot een hoogte van ca. 15 meter in het buitengebied snoeien. De aannemer zal voornamelijk de grootste bomen in het buitengebied en de bomen in de kernen snoeien.

Het is mogelijk dat in verband met de veiligheid een wegvak waar wordt gewerkt deels of geheel wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verkeer wordt in het geval van een afsluiting omgeleid middels bebording. 

Op werkdagen kan worden gesnoeid van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Planning

De werkzaamheden zijn in week 46 (v.a. 12 november 2020) gestart. 

Weeknummer 2 3 4 5 6   18 19 20 21 22
Gieten xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx            
Kostvlies             xxxxx xxxxx      
Grensweg                 xxx    
Gieterweg                 xx xxx  
Veenhof               xx      
Spekstoep             xxxxx x      
Langs N34                     xx

In de tabel hierboven de globale planning van de aannemer. Het moment van uitvoering kan in de praktijk afwijken. Gieten is nog niet in de tabel opgenomen maar ook daar zal aansluitend bomen-onderhoud worden uitgevoerd. (Deze planning zal op termijn worden geactualiseerd).

Planning eigendienst

De gemeente voert de snoeiwerkzaamheden uit in het buitengebied van deelgebied 1. De gemeente is gestart in Gasselternijveenschemond en vervolgd de werkzaamheden in de omgeving van Gieterveen. In februari en maart 2021 worden snoeiwerkzaamheden in Gieten uitgevoerd. Wanneer dit is afgerond zal het snoeiwerk in het buitengebied worden vervolgd.

Snoeihout

Het vrijkomende snoeihout van de aannemer vervalt aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld. 

Het vrijkomende snoeihout dat de gemeente zelf verwerkt wordt niet particulier verkocht.

Hinder

Wij vragen uw begrip voor de hinder en overlast die het werk met zich mee zal brengen. Voorts vragen we u ook rekening te houden met de risico’s die de inzet van zwaar materieel met zich meebrengt. Wilt u voertuigen buiten het werkbereik zetten en kinderen en huisdieren bij het werk vandaan houden?

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het bomenonderhoud in uw omgeving? Neem dan contact op met Emo Verdoes, beleidsadviseur groen, via een mail naar everdoes@aaenhunze.nl