Bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze werkt aan een plan om de achterstand in het bomenonderhoud in de komende vier jaar in te halen. Er is een globale planning gemaakt, waarbij de gemeente in vier gelijkwaardige gebieden is verdeeld.

Meerjarenplanning bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze heeft ca. 60.000 individueel te beheren bomen. Dit zijn de bomen die langs wegen staan, binnen en buiten de bebouwde kom. Ongeveer 42.000 bomen hebben achterstallig onderhoud. Wethouder Henk Heijerman: “Het is nodig dat deze achterstand de komende periode wordt ingehaald, om overlast en gevaarzetting te voorkomen. Waar nodig zullen we de bomen snoeien en dood hout verwijderen. Vanwege de vele bomen in onze gemeente zal het totale uitvoeringsplan vier jaren in beslag nemen.”

Overzicht deelgebieden

U kunt ook de gedetailleerde kaart (pdf, 4 MB) downloaden.

Stappenplan

 1. Inventarisatie door boomdeskundige
 2. Kaart maken
 3. Informatieavond voor inwoners van de wijk, inwoners kunnen wensen aangeven
 4. De wijk in en kijken of wensen van inwoners gerealiseerd kunnen worden, nieuwe kaart maken
 5. Brief naar inwoners, kaart op deze pagina
 6. Inloopavond waar inwoners nogmaals de kans krijgen hun wensen aan te geven (eventueel de wijk weer in)
 7. Nieuwe kaart, na besluitvorming college is plan definitief
 8. Inwoners krijgen brief over waar en wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, uitvoering werkzaamheden

Deelgebied 2

In het jaar 2017 - 2018 starten we met deelgebied 2 "Rolde".

Op de kaart ziet u deelgebied 2:

Deelgebied 2

Rolde

Deelgebied I

Deelgebied J

Deelgebied K

Deelgebied L

Deelgebied 1

In het jaar 2016 - 2017 starten we met deelgebied 1 “Gieten, Gasselte en omgeving”.

Op de kaart ziet u deelgebied 1:

Deelgebied 1

U kunt ook de gedetailleerde kaart (pdf, 3,1 MB) downloaden.

Gasselte

Deelgebied E

Gasselternijveen

Deelgebied F

Gasselternijveenschemond

Deelgebied G

Gieten

Deelgebied B

Deelgebied C

Deelgebied D

Gieterveen

Indeling

Op basis van de inventarisatie zijn de bomen bij de kwaliteitsbepaling ingedeeld als:

 1. toekomstbomen: groen bolletje (goede gezonde bomen op een goede standplaats die we willen behouden)
 2. monumentale bomen: blauw bolletje (bomen die we op basis van hun monumentale status behouden)
 3. te kappen bomen: rood bolletje (vanwege geconstateerde gebreken, slechte toekomstverwachting)
 4. bespreek gevallen: oranje of geel bolletje of sterretje (bomen waarvan in overleg met de bewoners wordt bepaald of een boom gekapt wordt of juist behouden blijft).

Bij het onderhoudsplan zijn de bomen ingedeeld als:

 1. te snoeien bomen: groen bolletje
 2. monumentale bomen: blauw bolletje (deze bomen zijn in onderhoud bij de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe)
 3. te kappen bomen: rood bolletje
 4. herplant nieuwe boom: geel bolletje

Denkt u mee?

We vinden het belangrijk dat u meedenkt over het onderhoud van de bomen in uw omgeving. Henk Heijerman: “Voordat we op een plek met de uitvoering starten, bespreken we de plannen eerst met omwonenden. Tijdens een informatieavond kunnen omwonenden voorkeur en wensen aangeven. Deze voorkeuren en wensen beoordelen we en proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in het bomenonderhoudsplan van het gebied.” U ontvangt een uitnodiging voor een inloopavond via post. Aanmelden voor de informatieavond waar u voor bent uitgenodigd kan per mail naar: bomenonderhoud@aaenhunze.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het bomenonderhoud in uw omgeving? Neem dan contact op met Emo Verdoes, beleidsadviseur groen, via 0592- 26 78 35. Stuurt u liever een mail? Dat kan naar everdoes@aaenhunze.nl