Bomenonderhoud

Hier vindt u informatie over het bomenonderhoud in de gemeente Aa en Hunze.

De gemeente Aa en Hunze is 4 jaar, van 2016 t/m 2020, bezig geweest om de achterstand in het bomenonderhoud in te halen. Daarvoor was een planning gemaakt, waarbij de gemeente in vier gelijkwaardige gebieden was verdeeld. De inhaalslag is in het voorjaar van 2020 afgerond.

Vanaf 2020 gaan we het onderhoud voortzetten. Voor de uitvoering van regulier onderhoud is de gemeente is in 3 gelijkwaardige gebieden verdeeld. Zie de onderstaande afbeelding. In het snoeiseizoen 2020-2021 starten we met de uitvoering van het reguliere bomenonderhoud in gebied 1.

Kaart met gegevens van de gebiedsindeling van het bomenonderhoud in de gemeente Aa en Hunze

De bomen in gebied 1 worden vanaf juni 2020 visueel beoordeeld. De resultaten hiervan worden in het bomenbeheersysteem opgeslagen. Op basis hiervan wordt bepaalde welke bomen welk onderhoud nodig hebben.

Planning

In gebied 1 worden in het snoeiseizoen 2020-2021 alle jonge bomen (BGS) gesnoeid. Van de volwassen bomen (OHS) wordt ca. de helft gesnoeid. Voor de gebieden 2 en 3 wordt dezelfde verdeling aangehouden. Elk opvolgend jaar is een ander gebied aan de beurt voor onderhoud.

 • Gebied 1, 2020-2021
 • Gebied 2, 2021-2022
 • Gebied 3, 2022-2023

De jonge bomen worden daarmee om de 3 jaar gesnoeid. De volwassen bomen worden om de 6 jaar gesnoeid. Per gebied wordt per snoeijaar de helft van de volwassen bomen gesnoeid. Op basis van de visuele opname van de bomen wordt bepaald welke volwassen bomen dat jaar aan de beurt zijn en welke 3 jaar later.

Snoeiplanning Aa en Hunze
Snoeischema diagram van Aa en Hunze

 

 • BGS = Begeleidingssnoei (eindbeeld nog niet bereikt. Nog opkronen.)
 • OHS = Onderhoudssnoei (eindbeeld bereikt. Niet meer opkronen.)
 • BVC = Boomveiligheidscontrole

Een deel van de gegevens van de inhaalslag in het achterstallig bomenonderhoud zijn hieronder nog te raadplegen.

Deelgebieden

Deelgebied 1 bestaat uit De Hilte, Gieterveen, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasselte en Gieten: Deelgebied 1

Deelgebied 2 Rolde

Bekijk de gebiedsbepaling, de kwaliteitsbepaling en het onderhoudsplan op de pagina: Deelgebied 2: Rolde.

Deelgebied 3

Bekijk de gebiedsbepaling, de kwaliteitsbepaling en het onderhoudsplan op de pagina: Deelgebied 3.

Deelgebied 4

Bekijk de gebiedsbepaling, de kwaliteitsbepaling en het onderhoudsplan op de pagina Deelgebied 4

Inhaalslag bomenonderhoud

De gemeente Aa en Hunze heeft ca. 60.000 individueel te beheren bomen. Dit zijn de bomen die langs wegen staan, binnen en buiten de bebouwde kom. Ongeveer 42.000 bomen hebben achterstallig onderhoud. Wethouder Henk Heijerman: “Het is nodig dat deze achterstand de komende periode wordt ingehaald, om overlast en gevaarzetting te voorkomen. Waar nodig zullen we de bomen snoeien en dood hout verwijderen. Omdat er veel bomen in onze gemeente staan zal het totale uitvoeringsplan vier jaren in beslag nemen.”

Overzicht deelgebieden

Stappenplan

 1. Inventarisatie door boomdeskundige
 2. Kaart maken
 3. Informatieavond voor inwoners van de wijk, inwoners kunnen wensen aangeven
 4. De wijk in en kijken of wensen van inwoners gerealiseerd kunnen worden, nieuwe kaart maken
 5. Brief naar inwoners, kaart op deze pagina
 6. Inloopavond waar inwoners nogmaals de kans krijgen hun wensen aan te geven (eventueel de wijk weer in)
 7. Nieuwe kaart, na besluitvorming college is plan definitief
 8. Inwoners krijgen brief over waar en wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, uitvoering werkzaamheden

Indeling

De bomen zijn bij de kwaliteitsbepaling ingedeeld als:

 1. toekomstbomen: groen bolletje. Goede gezonde bomen op een goede standplaats die we willen behouden.
 2. monumentale bomen: blauw bolletje. Bomen die we omdat ze een monumentale status hebben willen behouden.
 3. te kappen bomen: rood bolletje. Bomen met geconstateerde gebreken, slechte toekomstverwachting.
 4. bespreek gevallen: oranje of geel bolletje of sterretje. Bomen waarvan in overleg met de bewoners wordt bepaald of een boom gekapt wordt. Of juist behouden blijft.

Bij het onderhoudsplan zijn de bomen ingedeeld als:

 1. te snoeien bomen: groen bolletje
 2. monumentale bomen: blauw bolletje (deze bomen zijn in onderhoud bij de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe)
 3. te kappen bomen: rood bolletje
 4. herplant nieuwe boom: geel bolletje

Aanplant bomen 2020-2021

De gemeente Aa en Hunze heeft voor het seizoen 2020-2021 een planning gemaakt voor de aanplant van bomen. Zie daarvoor de onderstaande documenten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het bomenonderhoud in uw omgeving? Neem dan contact op met Emo Verdoes, beleidsadviseur groen, via 0592- 26 78 35. Stuurt u liever een mail? Dat kan naar everdoes@aaenhunze.nl