Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eext, Kloosterstraat naast nr. 13”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
08-02-2023
Einddatum
22-03-2023
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Eext, Kloosterstraat naast nr. 13”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Eext, Kloosterstraat naast nr. 13” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming voor het aanbrengen van een bouwvlak (ten behoeve van de bouw van een woning) op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie W, nr. 796 en plaatselijk bekend gelegen in de tuin van en naast de woning Kloosterstraat 13 te Eext.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.