Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, Natuurbegraafplaats Hillig Meer, ontvangstgebouw en parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
08-02-2023
Einddatum
22-03-2023
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, Natuurbegraafplaats Hillig Meer, ontvangstgebouw en parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Buitengebied, Natuurbegraafplaats Hillig Meer, ontvangstgebouw en parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de verplaatsing van het bouwvlak voor een (nog te realiseren ontvangstgebouw) circa 100 meter in noordoostelijke richting (ten opzichte van huidige bouwvlak aan de noordzijde van de Provincialeweg), en zal dan gerealiseerd worden in de hoek van de percelen kadastraal bekend, Anloo, sectie X, nrs. 32, 44 en 45 (alle gedeeltelijk). Tevens gaat het bestemmingsplan voorzien in de aanleg van een parkeerplaats (met toegang vanaf Provincialeweg) gelegen op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 38 en plaatselijk bekend gelegen aan de Provincialeweg te Eext.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.