Voorontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Vredenheimseweg Grolloo’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9444XG 1
Publicatiedatum
01-12-2016
Einddatum
25-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend, dat van 1 december 2016 tot en met 25 januari 2017 gedurende acht weken het voorontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Vredenheimseweg Grolloo’ ter inzage ligt.

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om op en nabij het perceel Vredenheimseweg 1 te Grolloo 7 extra woningen planologisch mogelijk te maken. Er bevindt zich momenteel de woning Vredenheimseweg 1 en daarnaast is er nu nog sprake van een bouwrecht voor een woning. Daarmee komt het totaal aantal mogelijke woningen op 9 voor het plangebied.

De woning Vredenheimseweg 1b is niet binnen het plangebied gelegen.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen onderaan deze pagina. Deze ter inzage legging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 26 77 43 (dhr. Van Dam).

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt het voorontwerp bestemmingsplan ook in het kader van overleg voorgelegd aan de ministeries van Defensie, EL&I/energie en I&M/Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.

Bijlagen