Toelichting voorontwerp Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Toelichting voorontwerp Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw 15 november 2018, pdf, 1MB