Vooraankondiging bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 Gasselte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9462TA 2
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Vooraankondiging bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 Gasselte”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 Gasselte” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een Resort & Hotelaccommodatie ‘De Hondsrug’ bestaande uit circa 70 vakantiewoningen en een hotelvoorziening (3 sterren niveau) met diverse voorzieningen, op de percelen kadastraal bekend, Gasselte, sectie I, nrs. 3942, 394 en 1020 en plaatselijk bekend Bosweg 2 en 4 te Gasselte.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.