Nota van Uitgangspunten - geamendeerd vastgesteld op 23 jan. 2013

In de Nota van uitgangspunten wordt de basis gelegd voor een uitwerking in bestemmingen. De Nota van Uitgangspunten heeft het karakter van een ‘tussenstap’ en zal straks in het voorontwerpbestemmingsplan worden verwerkt.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Nota van Uitgangspunten - geamendeerd vastgesteld op 23 jan. 2013 06 november 2013, pdf, 1MB