Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
26-10-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 de ‘Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze’ ongewijzigd heeft vastgesteld. De structuurvisie heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Aa en Hunze.

Ruimtelijk beleid

De structuurvisie beschrijft op hoofdlijnen het toekomstig ruimtelijk beleid. Met de Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze beschikt de gemeente over een strategisch en integraal beleidskader voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. De structuurvisie is het beleidskader waarbinnen het Bestemmingsplan Buitengebied is uitgewerkt en zal tevens gebruikt gaan worden als een ruimtelijk afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De kern van de structuurvisie is: ontwikkeling met behoud van identiteit. Dit betekent dat ruimte kan worden geboden aan nieuwe ontwikkelingen met behoud of versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en bodemkundige waarden (kernkwaliteiten). Ter onderbouwing van de structuurvisie zijn de milieueffecten onderzocht met een gecombineerd plan MER voor zowel de Structuurvisie Buitengebied als het Bestemmingsplan Buitengebied.

Waar kunt u de structuurvisie inzien?

De vastgestelde structuurvisie en het betreffende raadsbesluit ligt met ingang van 26 oktober 2016 permanent voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, bij de centrale publieksbalie (Spiekersteeg 1) in Gieten. Buiten de reguliere openingstijden kunt u de structuurvisie inzien op telefonische afspraak via telefoonnummer 14 0592.  De structuurvisie is digitaal beschikbaar onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Bijlagen