Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vaststelling Omgevingsvisie Centrum Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
20-03-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling Omgevingsvisie Centrum Gieten

Beschrijving

Op 24 januari 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Centrum Gieten, inclusief Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Centrum Gieten 2018-2022, ongewijzigd vastgesteld.

De Omgevingsvisie Centrum Gieten gaat over het winkelhart van Gieten en de ‘aanloopstraten’. Dit is globaal het gebied van de Brink, de Schoolstraat en de Stationsstraat. De omgevingsvisie is samen met het dorp opgesteld. In de omgevingsvisie zijn de ambities voor het centrum beschreven. Enerzijds gaat het daarbij om de kwaliteiten die behouden moeten blijven of versterkt zouden moeten worden. Anderzijds gaat het om het toekomstperspectief (de koers!) van het gebied. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke acties ter ondersteuning van de kwaliteiten en het toekomstperspectief van het centrum. In het uitvoeringsprogramma zijn de acties uitgewerkt in concrete projecten die passen binnen de kaders van de omgevingsvisie. Dit zijn de maatregelen waarmee de gemeente Aa en Hunze samen met de stakeholders concreet aan de slag gaat. 

De omgevingsvisie geldt tevens als toetsingskader voor nader uit te werken planologische besluiten, zoals omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Inwerkingtreding en ter inzage

De Omgevingsvisie Centrum Gieten treedt een dag na publicatie in werking. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. De omgevingsvisie ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is de omgevingsvisie hieronder te raadplegen en op www.centrumgieten.nl.

 

Bijlagen