Vastgesteld herinrichtingsplan entree Stationsstraat noord, Boddeveld en (bussen)Brink

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
07-05-2014
Einddatum
17-06-2014
Kaart behorende bij: Vastgesteld herinrichtingsplan entree Stationsstraat noord, Boddeveld en (bussen)Brink

Beschrijving

In 2010 is het winkelcentrum van Gieten heringericht en onlangs is ook de Stationsstraat noord aangepakt. De volgende fase in de realisatie van een aantrekkelijk centrumgebied van Gieten betreft de herinrichting van de (bussen)Brink en het Boddeveld.

Na een ruime periode van voorbereiding heeft de gemeente hiervoor een eindontwerp uitgewerkt. Het herinrichtingsplan is in de vergadering van 23 april 2014 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld.

Herinrichtingsplan

Hoofddoel van het plan is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit nu de verkeersintensiteit in het gebied is afgenomen door de realisatie van het bussentransferium aan de rand van het dorp. Het plan sluit qua sfeer en materialisatie aan bij de reeds heringerichte Stationsstraat.

Het herinrichtingsplan bevat naast een tekening van het plangebied, tevens referentiebeelden van verharding en verlichting en een aantal artist impressions. Het herinrichtingsplan (inclusief de Nota inspraak) ligt voor het publiek ter inzage in het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten. Daarnaast is het plan hieronder te raadplegen.

Uitvoering

Het herinrichtingsplan vormt de basis voor het nog op te stellen bestek. Het bestek geeft een technische omschrijving van het gehele project. Op basis van het bestek zal het werk vervolgens in het najaar van 2014 worden aanbesteed. De uitvoering is gepland in het begin van 2015.

Bijlagen