Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9511PB 9
Publicatiedatum
23-05-2019
Einddatum
04-07-2019
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan  Torenveen 9 Gieterveen met ingang van 23 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende deze periode te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUITORENVEEN9-OB01). 

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de bestaande zorgboerderij op het perceel Torenveen 9 in Gieterveen (beschermd wonen met 24-uurszorg voor 8 personen) te legaliseren. Het bestemmingsplan maakt tevens de uitbreiding van een bestaand bijgebouw mogelijk ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.