Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9658PC 66
Publicatiedatum
04-04-2019
Einddatum
16-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Eexterveen, achetrerf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van 6 seniorenwoningen (met bijbehorende terreininrichtring) op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie B, nr. 2696 en plaatselijk bekend Dorpsstraat 66 (achtererf), maar fysiek gelegen aan de Zandvoorterweg te Eexterveen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 4 april 2019 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 18 of bij geen gehoor (0592) 26 78 14.

 

Bijlagen