Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
26-01-2022
Einddatum
09-03-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan ‘Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Annen dorp, Zuidlaarderweg 99” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 67, 68 (geheel) en 69 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 99 te Annen. Het plan is om na afbraak van de (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen op die plek een compensatiewoning te realiseren in combinatie met de verbouw van het karakteristieke hoofdgebouw in 5 woningen (inclusief behoud bestaande woning).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 3 februari 2022 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG99-OB01. 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.

 

Bekijk hier het Ontwerp Besluit

 

 

Bijlagen