Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9443TM 35
Publicatiedatum
02-02-2022
Einddatum
16-03-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo” met ingang van 3 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage liggen. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de splitsing van het hoofdgebouw in twee woningen op het perceel  kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 1768 en plaatselijk bekend Westdorperstraat 35 te Schoonloo.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIWESTDORPERSTR35-OW01. 

Belanghebbenden kunnen met ingang van 3 februari 2022 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.

 

Ontwerp wijzigingsbesluit Westdorperstraat 35 

Bijlagen