Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Ontwerp wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9467PA 21
Publicatiedatum
16-04-2020
Einddatum
28-05-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Anloo Dorp, Annerweg 21” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Anloo Dorp, Annerweg 21” met ingang van 16 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch - Bedrijf’ naar ‘Wonen’’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie K, nr. 2593 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Annerweg 21 te Anloo.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik hiervoor IMRO-nummer NL.IMRO.1680.ANLANNERWEG21-OW01. Belanghebbenden kunnen met ingang van 16 april 2020 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.