Bekendmaking ontwerpbesluit ‘t Loeg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9465TM 23
Publicatiedatum
04-11-2021
Einddatum
16-12-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking ontwerpbesluit ‘t Loeg

Beschrijving

Het college heeft een ontwerp weigeringsbesluit op een verzoek tot onttrekking van een weg vastgesteld. Het gaat om de weg ’t Loeg te Anderen, tussen de nummers 23 en 25. Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 4 november 2021 via het digitale gemeenteblad voor zes weken ter inzage, en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis te Gieten. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kan onder vermelding van het nummer 292927 worden verzonden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Voor een mondelinge zienswijze kan via het telefoonnummer 14 0592 (mw. Van Duin, Juridische Zaken) een afspraak worden gemaakt. 


Link naar digitaal gemeenteblad: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-393006.html