Afwijken van het bestemmingsplan bij omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningprocedures waarbij moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.

  • Ontwerpbesluit

    Ontwerpbesluiten waarbij moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.

  • Vaststelling

    Vastgestelde omgevingsvergunningen waarbij moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.