Wonen & bouwen

Verhuizen, bestemmingsplannen en vergunningen en meldingen.

 • Bomenonderhoud

  Hier vindt u informatie over het bomenonderhoud in de gemeente Aa en Hunze.

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen.

 • Verhuizen

  Uw verhuizing doorgeven aan de gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Duurzaamheid

 • Dorpen in Aa en Hunze

  Kerngetallen over uw dorp en verwijzingen naar website van de dorpen.

 • Kavels en nieuwbouw

  Kavels in Nooitgedacht, Gasselte, Gasselternijveen en Gieterveen.

 • Maaien in Aa en Hunze

  Op deze pagina staat wat we wanneer maaien in de gemeente Aa en Hunze.

 • Bladbakken

  Ook deze herfst gaat de gemeente weer bladruimen en bladbakken plaatsen. Hier ziet u waar dat gaat gebeuren en waar de bladbakken worden geplaatst.

 • Riolering

  Rioolverstopping en rioolaansluiting aanvragen.

 • Starterslening

  Voor starters is als aanvulling op een 'normale' hypotheek de Starterslening. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

 • Volkstuinen

  Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen van de gemeente een volkstuin huren.

 • Overhoeken

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u een verzoek tot het aankopen van een overhoek indienen.

 • Japanse Duizendknoop

  De Japanse duizendknoop is uitheemse en groeit snel. Een mooie plant die we desondanks toch graag kwijt willen.

 • Blijverslening

  Woningaanpassing voor senioren en mensen met een zorgvraag? Informeer naar de Blijverslening!

 • Permanente bewoning van recreatieverblijven

  In de gemeente Aa en Hunze is permanente bewoning van recreatieverblijven, op grond van het bestemmingsplan, niet toegestaan. In een recreatieverblijf mag alleen worden gerecreëerd.

 • Landmeten

  10 maart 2020

  De gemeente Aa en Hunze werkt voortdurend aan het actueel houden van kaartmateriaal en het bijhouden van haar registraties. Landmeters helpen om veranderingen in kaart te brengen.

 • Windpark Oostermoer

  In de eerste week van maart 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer gestart. Het deel Windpark Oostermoer is gesitueerd in onze gemeente. Op deze pagina houden we u vanuit gemeente en OmgevingsAdviesRaad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En u vindt hier de gegevens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voor informatie vanuit de initiatiefnemer.

 • Prestatieafspraken 2021

  pdf, 937kB

  De gemeente Aa en Hunze, Woonborg, De Volmacht, De Deelmacht en AH WOON sluiten prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken willen zij een goede uitvoering geven aan volkshuisvesting in de gemeente. In dit document staan de prestatieafspraken.

 • Woonvisie 2020+

  15 maart 2021, pdf, 6MB