Wonen & bouwen

Verhuizen, bestemmingsplannen en vergunningen en meldingen.

 • Bomenonderhoud

  De gemeente Aa en Hunze werkt aan een plan om de achterstand in het bomenonderhoud in de komende vier jaar in te halen. Er is een globale planning gemaakt, waarbij de gemeente in vier gelijkwaardige gebieden is verdeeld.

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen.

 • Verhuizen

  Uw verhuizing doorgeven aan de gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Dorpen in Aa en Hunze

  Kerngetallen over uw dorp en verwijzingen naar website van de dorpen.

 • Kavels en nieuwbouw

  Kavels in Nooitgedacht, Eext, Gasselte, Gasselternijveen en Gieterveen.

 • Maaien in Aa en Hunze

  Op deze pagina staat wat we wanneer maaien in de gemeente Aa en Hunze.

 • Duurzaamheid

  Energieadvies, korting bij energieneutraal bouwen, zonnelening en het energieloket.

 • Blad

  De herfst is weer begonnen en dat betekent dat het blad weer van de bomen valt. Alescon start vanaf week 48 (27 november) met het bladruimen in de bebouwde kom in de gemeente Aa en Hunze. Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd.

 • Riolering

  Rioolverstopping en rioolaansluiting aanvragen.

 • Volkstuinen

  Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen van de gemeente een volkstuin huren.

 • Overhoeken

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u een verzoek tot het aankopen van een overhoek indienen.