Wonen & bouwen

Verhuizen, bestemmingsplannen en vergunningen en meldingen.

 • Verhuizen

  Uw verhuizing doorgeven aan de gemeente.

 • Bomenonderhoud

  De gemeente Aa en Hunze werkt aan een plan om de achterstand in het bomenonderhoud in de komende vier jaar in te halen. Er is een globale planning gemaakt, waarbij de gemeente in vier gelijkwaardige gebieden is verdeeld.

 • AZC Bloemakkers Gieten

  Bouw azc Bloemakkers gaat niet door.

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Riolering

  Rioolverstopping en rioolaansluiting aanvragen.

 • Dorpen in Aa en Hunze

  Kerngetallen over uw dorp en verwijzingen naar website van de dorpen.

 • Woonvisie 2016

  20 juli 2016, pdf, 3MB
 • Kavels en nieuwbouw

  Kavels in Nooitgedacht, Eext, Gasselte, Gasselternijveen en Gieterveen.

 • Overhoeken

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u een verzoek tot het aankopen van een overhoek indienen.

 • Duurzaamheid

  Energieadvies, korting bij energieneutraal bouwen, zonnelening en het energieloket.

 • Wateroverlast

  Wateroverlast melden.

 • Herplant Eexterveen en Nieuw Annerveen

 • Japanse Duizendknoop

  De Japanse duizendknoop is uitheemse en groeit snel. Een mooie plant die we desondanks toch graag kwijt willen.

 • Blijverslening

  Woningaanpassing voor senioren en mensen met een zorgvraag? Informeer naar de Blijverslening!