Wonen & bouwen

Verhuizen, bestemmingsplannen en vergunningen en meldingen.

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen.

 • Verhuizen

  Uw verhuizing doorgeven aan de gemeente.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Duurzaamheid

 • Dorpen in Aa en Hunze

  Kerngetallen over uw dorp en verwijzingen naar website van de dorpen.

 • Kavels en nieuwbouw

  Kavels in Aa en Hunze.

 • Riolering

  Rioolverstopping en rioolaansluiting aanvragen.

 • Starterslening

  Voor starters is als aanvulling op een 'normale' hypotheek de Starterslening. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

 • Overhoeken

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u een verzoek tot het aankopen van een overhoek indienen. Per 26 april 2021 worden er geen overhoeken verkocht in afwachting van het nieuwe, nog vast te stellen, beleid met betrekking tot de verkoop van overhoeken.

 • Blijverslening

  Woningaanpassing voor senioren en mensen met een zorgvraag? Informeer naar de Blijverslening!

 • Permanente bewoning van recreatieverblijven

  In de gemeente Aa en Hunze is permanente bewoning van recreatieverblijven, op grond van het bestemmingsplan, niet toegestaan. In een recreatieverblijf mag alleen worden gerecreëerd.

 • Landmeten

  06 februari 2023

  De gemeente Aa en Hunze werkt voortdurend aan het actueel houden van kaartmateriaal en het bijhouden van haar registraties. Landmeters helpen om veranderingen in kaart te brengen.

 • Windpark Oostermoer

  In de eerste week van maart 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer gestart. Het deel Windpark Oostermoer is gesitueerd in onze gemeente. Op deze pagina houden we u vanuit gemeente en OmgevingsAdviesRaad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En u vindt hier de gegevens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voor informatie vanuit de initiatiefnemer.

 • Prestatieafspraken 2021

  pdf, 937kB

  De gemeente Aa en Hunze, Woonborg, De Volmacht, De Deelmacht en AH WOON sluiten prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken willen zij een goede uitvoering geven aan volkshuisvesting in de gemeente. In dit document staan de prestatieafspraken.

 • Woonvisie 2020+

  27 mei 2021, pdf, 6MB
 • Toekomstvisie ‘t Ruige Veld

  14 juni 2021

  Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 3 juni 2021 de Toekomstvisie ’t Ruige Veld Rolde heeft vastgesteld

 • Steunpunt IMG

  14 februari 2022

  Bekijk hier waar je de steunpunten van het IMG in de gemeente Aa en Hunze kunt vinden.

 • Afwegingskader woningbouw

  14 februari 2022, pdf, 257kB

  Bekijk hier het afwegingskader woningbouw.

 • Uitgifte vastgoed

  06 juli 2022

  Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld gebouwen al dan niet met maatschappelijke bestemming maar ook om onbebouwde stukken grond.