Verkeersbesluit geslotenverklaring langs Hunebed D13

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
14-12-2021
Einddatum
25-01-2022
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit geslotenverklaring langs Hunebed D13

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de weg langs Hunebed D13 te Eext. Gemotoriseerd verkeer rijdt de deklaag van het hunebed kapot en om dit tegen te gaan worden motorvoertuigen hier geweerd. Er is een goede alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.
Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord C1  aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 306841.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.