Verkeersbesluit Bosweg Gasselte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Publicatiedatum
25-01-2023
Einddatum
08-03-2023
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit Bosweg Gasselte

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor diverse verkeersmaatregelen op de Bosweg in het buitengebied van Gasselte. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Op de Bosweg worden diverse verkeersmaatregelen genomen door het plaatsen van diverse verkeersborden. Er wordt een verplicht fietspad aangewezen (verkeersbord G11), een voorrangsregeling ingesteld (verkeersborden B4, B5, en B6 + aanbrengen haaientanden), een voetpad aangewezen (verkeersbord G7) en een gesloten verklaring voor verkeer dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 km/uur ingesteld (verkeersbord C9), zoals benoemd in bijlage 1 van het RVV 1990.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 290436.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden (redenen) van het bezwaar.