Spijkerboor 30km/h zone

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een 30km/h zone gelegen binnen de bebouwde kom van Spijkerboor. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl, kenmerk 2023-012776
Bij de genoemde locaties wordt het verkeersbord begin/einde zone A1(30) aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Als u vragen of opmerkingen over het verkeersbesluit heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 14 0592.