Parkeerverbod Bloemakkers Gieten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een parkeerverbod aan de Bloemakkers 16 t/m 32 te Gieten. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl, kenmerk 2023-021087.
Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E01 aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Als u vragen of opmerkingen over het verkeersbesluit heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 14 0592.