Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Elleboog 1 te Gasselternijveen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9514AN 1
Publicatiedatum
20-12-2021
Einddatum
31-01-2022
Kaart behorende bij: Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Elleboog 1 te Gasselternijveen

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Elleboog 1 te Gasselternijveen. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E06  aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 306207.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.