Elektrisch laden Koles 14 te Rolde

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9451GX 14
Publicatiedatum
20-12-2021
Einddatum
31-01-2022
Kaart behorende bij: Elektrisch laden Koles 14 te Rolde

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van elektrisch laden aan de Koles 14 te Rolde. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E06  aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 306599.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.