Aanwijzen parkeerplaatsen Germondylaan

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9449PN 22
Publicatiedatum
09-01-2023
Einddatum
20-02-2023
Kaart behorende bij: Aanwijzen parkeerplaatsen Germondylaan

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Germondylaan (nabij nr. 22) in Nooitgedacht voor het opladen van elektrische voertuigen. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.
Op de genoemde locatie wordt verkeersbord E8c (parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen) zoals benoemd in bijlage 1 van het RVV 1990 geplaatst, inclusief onderbord met daarop twee naar linksonder/rechtsonder wijzende pijlen, zodat voor alle bezoekers duidelijk is dat deze parkeerplaatsen enkel zijn bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 290436.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de datum waarop het bezwaar is geschreven;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.