Verkeersbesluit

 • Spijkerboor 30km/h zone

  23 oktober 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een 30km/h zone gelegen binnen de bebouwde kom van Spijkerboor. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl, kenmerk 2023-012776
  Bij de genoemde locaties wordt het verkeersbord begin/einde zone A1(30) aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
  Als u vragen of opmerkingen over het verkeersbesluit heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 14 0592.

 • Gat van Homan Fré

  30 oktober 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een geslotenverklaring aan de zandweg en gedeelde van de Schapendrift nabij het Gietenerveld naar het Gat van Homan Fré. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

 • Parkeerverbod Bloemakkers Gieten

  13 november 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een parkeerverbod aan de Bloemakkers 16 t/m 32 te Gieten. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl, kenmerk 2023-021087.
  Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E01 aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
  Als u vragen of opmerkingen over het verkeersbesluit heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 14 0592.