Verkeersbesluit Koeriersterweg Gasselternijveen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
melding
Publicatiedatum
25-08-2021
Einddatum
06-10-2021
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit Koeriersterweg Gasselternijveen

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Koerierstersweg 10 te Gasselternijveen. De inhoud van het verkeersbesluit is te lezen in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.
Bij de genoemde locatie wordt het verkeersbord E06  aangebracht, zoals benoemd in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Vermeld hierbij kenmerk 278406.