Tijdelijke verkeersmaatregelen Amen 19 september

In verband met de buitenlucht activiteiten bij Cultureel Café de Amer op 19 september 2021 is van 12:00 uur tot 21:00 uur een parkeerverbod van kracht voor:
• de Amerweg voor beide zijden;
• de weg naar Amen voor beide zijden, vanaf de Soartendijk tot Amen nr. 2.

Deze verkeersmaatregel kan indien nodig iets korter of langer duren.

In verband met de buitenlucht activiteiten bij Cultureel Café de Amer op 19 september 2021 is van 12:00 uur tot 21:00 uur een parkeerverbod van kracht voor:
•    de Amerweg voor beide zijden;
•    de weg naar Amen voor beide zijden, vanaf de Soartendijk tot Amen nr. 2.

Deze verkeersmaatregel kan indien nodig iets korter of langer duren.

Wegsleepverordening

Nadrukkelijk wordt de aandacht erop gevestigd dat voertuigen die in strijd met de verkeersmaatregelen worden geparkeerd, met toepassing van de Wegsleepverordening worden weggesleept naar een aangewezen parkeerruimte. Naast de boete voor de parkeerovertreding worden de kosten van het wegslepen aan de eigenaar van het voertuig in rekening gebracht. De wegsleepkosten bedragen € 136,85. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 9,33 per etmaal of een gedeelte daarvan.

Indien het u overkomt dat uw voertuig is weggesleept dan kunt u zich melden bij het bureau van de Regiopolitie Drenthe wijkeenheid Assen Noord/Aa en Hunze, Balkengracht 3 te Assen. De politie zal u informeren hoe u uw voertuig weer terug kunt krijgen. De aandacht wordt erop gevestigd dat de wegsleepregeling onverbiddelijk wordt toegepast voor fout geparkeerde voertuigen.