Tweede route

Welke wegen vallen er onder de tweede route?

Hieronder vallen overige doorgaande wegen, nabij bejaarden woningen, wegen buitengebieden, woonstraten en bij vee – en akkerbedrijven. De tweede route wordt gestrooid bij ijzel, hevige sneeuwval, alleen als de eerste route geheel ijs- en sneeuw vrij is en normaal gesproken tijdens kantoortijden 

Bij plaatselijke gladheid, in een deel van de gemeente, wordt afgeweken van de prioriteiten en bepaalt de gladheidcoördinator eventueel in overleg met de politie de te strooien wegen of weggedeelten.