Toekomstige uitbreidingen gladheidbestrijding

Uitbreidingen van woonwijken, bedrijventerreinen of een uitbreiding van het fietspadennet worden opgenomen in de strooiroutes.

Daardoor worden de routes steeds iets langer. Om de routes binnen 3 uur te kunnen blijven strooien, mogen de routes niet te lang worden. Dan moeten extra routes worden toegevoegd, waarvoor extra strooiers en sneeuwschuivers moeten worden aangeschaft.