Preventieve gladheidbestrijding

Het bestrijden van gladheid gebeurt bij voorkeur preventief, zodat de verkeershinder door gladheid of de bestrijding hiervan zo min mogelijk is.

Preventieve gladheidbestrijding houdt in dat er al gestrooid wordt voordat het wegdek glad wordt. Er wordt gestrooid met ‘natzout’ in de gemeente Aa en Hunze. De strooivoertuigen hebben een tank met pekel, waarmee het droge zout wordt vermengd voordat het wordt uitgestrooid. Dit natte zout zorgt voor een goede hechting aan het wegoppervlak. Bovendien treedt er bijna geen verwaaiing op, zodat al kan worden gestrooid voordat de vorst inzet of voordat de ochtendspits begint. Bij ‘nat strooien’ is 20% minder zout nodig ten opzichte van strooien met alleen droog zout. Minder zoutgebruik komt ten goede aan het milieu.

De bediening van de strooiers aan de voertuigen is voorzien van geavanceerde besturingssoftware. Deze software bepaalt nauwkeurig de zoutdosering, de strooibreedte en de gelijkmatige verdeling van het zout over de weg. Hierdoor wordt de milieubelasting door zout tot een minimum beperkt, terwijl de verkeersveiligheid zo veel mogelijk blijft gewaarborgd. De besturingssoftware is gekoppeld aan een gps-systeem, zodat de chauffeur makkelijk kan navigeren. Hierdoor kan de chauffeur zich beter op de weg concentreren, hij is immers ook een verkeersdeelnemer. Daarnaast is het gps-systeem een prettig hulpmiddel bij het inwerken van een nieuwe chauffeur of bij de inzet van een medewerker op een andere route. Na de rit worden de gegevens opgeslagen in de computer, zodat het o.a. mogelijk is aan te tonen op welke momenten op welke plaatsen is gestrooid. Bij voorspelde sneeuwval of ijzel wordt eerst preventief gestrooid, om een laagje natzout tussen het wegdek en het soort neerslag te verkrijgen.