Eerste route

Welke wegen vallen onder de eerste route?

Hieronder vallen de belangrijke doorgaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom, bus routes, hoofdwegen, wijktoegangswegen, industrieterreinen, verplichte fietspaden, schoolroutes, winkelcentrums en bij de vier brandweerkazernes in de gemeente Aa en Hunze.

Op de eerste route wordt altijd en als eerste de gladheid bestreden. Er wordt naar gestreefd om binnen een uur na melding van de gladheidbestrijding op deze route te beginnen en de route binnen twee en half uur te strooien.