Gladheidcommunicatie

Om duidelijkheid te geven over de verantwoordelijkheden van de gemeente én van de weggebruikers, is het belangrijk om te communiceren met inwoners en ondernemers.

Op de gemeentelijke website wordt informatie gegeven over het strooibeleid. Er is aangegeven wanneer er wordt gestrooid, waar wel en waar niet. Er wordt aan gewerkt, om het strooibeleid op nieuw te beschrijven en vast te stellen. Een strooiactie wordt kenbaar gemaakt via Twitter en facebook. De gladheidcoördinator stuurt via het gemeenteaccount een Twitterbericht en facebookbericht als er wordt gestart met strooien. Als er een periode van langdurige gladheid wordt verwacht, wordt er ook gecommuniceerd via twitter en facebook, mbt de huisvuilinzameling. In de communicatie wordt benadrukt dat de weggebruiker altijd zelf de verantwoordelijkheid behoudt door het weggedrag aan te passen aan de (plaatselijke) omstandigheden.