Gladheidbestrijding

In de winterperiode kan de verharding onder bepaalde weersomstandigheden glad worden. Op deze pagina leest u meer over onze gladheidbestrijding.

Gladheid treedt op als de temperatuur van het wegdek onder het vriespunt is én er vocht aanwezig is op het wegdek. Er zijn verschillende typen gladheid: Bevriezing van natte weggedeelten, condensatie en/of aanvriezende mist, neerslag in de vorm van sneeuw, neerslag in de vorm van ijzel. Door deze gladheid neemt de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen af. Tevens wordt de deelname aan het verkeer minder veilig. Door middel van gladheidbestrijding wordt de bereikbaarheid zo veel mogelijk gehandhaafd of hersteld en onveilige situaties zo veel mogelijk voorkomen. Hierbij is het de uitdaging om gladheid geen kans te geven, bijvoorbeeld door te strooien voordat de gladheid zich inzet. De gemeente heeft als wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid. De wegen moeten in veilige staat verkeren, bijvoorbeeld door tijdig onderhoud te plegen. Wat betreft gladheidbestrijding heeft de gemeente alleen een inspanningsverplichting. De gemeente Aa en Hunze kent twee methodieken van gladheidbestrijding, preventief en curatief.