Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Aanpassing N34

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpassingen van provinciale weg, de N34, tussen Emmen en De Punt.

Eerste formele inspraakronde N34 Emmen - De Punt

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren op de N34. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste manier is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden. Dit draagt bovendien bij aan de versterking van de regionale economie. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt op dit moment ter inzage en u kunt natuurlijk als inwoner van Aa en Hunze uw zienswijze indienen. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in 2022 hoe de aanpak van verkeersplein Gieten en de gedeeltelijke verdubbeling wordt uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, is het waarschijnlijk 2026.

Onderzoek naar gedeeltelijke verdubbeling en verkeersplein Gieten

De provincie doet onderzoek naar waar de N34 verdubbeld kan worden en hoe het verkeersplein Gieten hierin meegenomen gaat worden. Er kan op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van verkeersplein Gieten ziet het college van Gedeputeerde Staten drie kansrijke mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen.

Daarnaast zijn vier zoekgebieden aangewezen voor verdubbeling. In alle alternatieven wordt verkeersplein Gieten verdubbeld.

Zienswijze indienen

Van 5 maart tot en met 15 april 2020 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op het provinciehuis in Assen en in het gemeentehuis in Gieten. Ook kunt u
het raadplegen via de website van de Provincie Drenthe.

U kunt in deze periode uw zienswijze of advies indienen. Dat kan zowel digitaal als per post bij Provincie Drenthe via: 

  • Per post onder vermelding van ‘zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes, Postbus 122, 9400 AC te Assen;
  • Per e-mail: onder vermelding van ‘zienswijze NRD Gedeeltelijke verdubbeling N34 t.a.v. dhr. M. Pasjes, via post@drenthe.nl