Aanpassing N34

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de aanpassingen van provinciale weg, de N34, tussen Emmen en De Punt.

Eerste formele inspraakronde N34 Emmen - De Punt

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de openbaar vervoerverbinding optimaliseren op de N34. De N34 is een drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het deels verdubbelen van de N34 de beste manier is om Emmen en Groningen beter met elkaar te verbinden. Dit draagt bovendien bij aan de versterking van de regionale economie. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in 2022 hoe de aanpak van verkeersplein Gieten en de gedeeltelijke verdubbeling wordt uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, is het waarschijnlijk 2026.

Onderzoek naar gedeeltelijke verdubbeling en verkeersplein Gieten

De provincie doet onderzoek naar waar de N34 verdubbeld kan worden en hoe het verkeersplein Gieten hierin meegenomen gaat worden. Er kan op de N34 in totaal zo’n 12 kilometer weg verdubbeld worden tussen Emmen en De Punt inclusief de aanpak van verkeersplein Gieten. Dat staat in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit deel van de N34 te verbeteren. Voor de aanpak van verkeersplein Gieten ziet het college van Gedeputeerde Staten drie kansrijke mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen.

Daarnaast zijn vier zoekgebieden aangewezen voor verdubbeling. In alle alternatieven wordt verkeersplein Gieten verdubbeld.