Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Zwembad Zwanemeer Gieten

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over Zwembad Zwanemeer in Gieten, zoals openingstijden, activiteiten en een link naar de Facebook-pagina van het zwembad.

Wanneer is het zwembad open?

Zwembad Zwanemeer is open vanaf 15 juni t/m 12 september (13 weken). 

Er wordt gewerkt met bloktijden.

Voor- en naseizoen

Van 15 juni t/m 5 juli en 17 augustus t/m 12 september zijn de zwembaden open voor baantjeszwemmers, zwemleskinderen, kinderen t/m 12 jaar en de verengingen (na openingstijd). 

Zomervakantie

Van 6 juli t/m 16 augustus gaan de zwembaden open voor iedereen. 

Altijd telefonisch reserveren!

Er moet altijd telefonisch gereserveerd worden voordat er een bezoek gebracht wordt aan het zwembad. Dit kan (vanaf 11 juni) op werkdagen tussen 10.30 - 12.00 uur en in het weekend tussen 10.30 - 11.30uur.  Omdat we alle bezoekers de mogelijkheid willen bieden om te komen zwemmen, is het mogelijk om 3 tijden in 1 week te reserveren. 

Vanaf donderdag 11 juni tussen 10.30 - 12.00 uur kan er geserveerd worden.

Zwembad Gieten: 0592-261565

Contact buiten openingstijden

Heeft u nog vragen buiten openingstijden? Neem dan contact op met Maral Oosting, via moosting@aaenhunze.nl.

Belangrijk om te weten

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan; 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar; 
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
 3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 
 4. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
 5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.  
 6. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 
 7. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden; 
 8. Het is niet mogelijk om te douchen. Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 9. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang 
Belangrijke regels voor iedereen

Algemene regels voor iedere zwemmer

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar; 
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; 
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 
 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel); 
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
 • Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang 

Routing en aanmelden

 • De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 
 • Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten; 
 • In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
 • Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de kassamedewerk(st)er dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. 
 • het zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals een reserveringssysteem.

Omkleden

 • Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding; 
 • Het zwembad bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen; 
 • Het zwembad bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. 

Douche en toiletgebruik

 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 
 • Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden na ieder bezoek gedesinfecteerd; 
 • Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek; 

Gebruik materialen en hygiëne

 • Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren. Ook op andere strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar; 
 • Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen; 
 • Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon; 
 • Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.   

Regels voor recreatief zwemmen

 • In de kinderbaden mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water. Zij houden toezicht vanaf de rand van het bad met hierbij de 1,5 meterregel ten opzichte van andere aanwezigen; 
 • Toiletvoorzieningen zijn niet vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om thuis naar het toilet te gaan. Indien het toilet gebruikt wordt zal dit steeds ontsmet worden; 
 • Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders; 
 • Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel. 

Regels voor banenzwemmen

 • De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant; 
 • Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en hun eigen baan te blijven.

Regels voor zwemlessen

 • De zweminstructeur geeft les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant; 
 • Er mag bij zwemlessen maximaal 1 ouder/begeleider per kind in de badinrichting aanwezig zijn. 
 • Toegang ouders/begeleider in het complex kan alleen als de omgevingsruimte van de badinrichting dit toelaat. Hierbij dient de 1,5 meterrichtlijn in acht te worden genomen; 
 • Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen; 
 • Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene die incheckt; 
 • Ouders/begeleiders en kinderen houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders. 

Regels voor huurders

 • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden; 
 • Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod; 
 • Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren; 
 • Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie; 
 • Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 
 • Stel waar nodig voor persoonlijke hygiëne- en beschermingsmiddelen (desinfectiemiddel, mondkapje, handschoenen, bril) voor je medewerkers en vrijwilligers beschikbaar; 
 • Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen bij het naleven van de regels. 
Openingstijden voor- en naseizoen

Het voorseizoen is van 15 juni t/m 5 juli en het naseizoen is van 17 augustus t/m 12 september

Let op: baantjes zwemmen is maximaal 30 minuten inclusief wisseltijd. Ieder krijgt een eigen zwembaan.

Kinderen t/m 12 jaar moeten een zwemdiploma hebben.

Maandag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen             
16.30 - 18.00    zwemles Gieten    gevorderden                            
18.00 - 20.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen

Dinsdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    

Woensdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
14.00 - 16.00    recreatief zwemmen   kinderen tot 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
16.30 - 18.00    zwemles Gieten        gevorderden            

Donderdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
18.00 - 20.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    

Vrijdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
14.00 - 16.00    recreatief zwemmen  kinderen tot 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
17.00 - 18.00    zwemles Annen        gevorderden    

Zaterdag en zondag

12.00 - 14.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
14.00 - 16.30    recreatief zwemmen    kinderen t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)

Openingstijden zomervakantie

De zomervakantie is van 6 juli t/m 16 augustus

Let op: baantjes zwemmen is maximaal 30 minuten inclusief wisseltijd. Ieder krijgt een eigen zwembaan.

Kinderen t/m 12 jaar moeten een zwemdiploma hebben.

Maandag

08.00 - 10.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
08.30 - 10.00   zwemles Gieten    gevorderden            
13.00 - 14.00   recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
14.15 - 15.15   recreatief zwemmen    gezinsplons            
15.30 - 17.30   recreatief zwemmen    vanaf 13 jaar en volwassenen    
17.30 - 19.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            

Dinsdag

08.00 - 10.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
13.00 - 15.00   recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
15.15 -16.15    recreatief zwemmen    gezinsplons            
16.30 - 17.30   recreatief zwemmen    vanaf 13 jaar en volwassenen    
17.30 - 19.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            

Woensdag

08.00 - 10.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
08.30  10.00    zwemles Gieten    gevorderden            
13.00 - 14.00   recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
14.15 - 15.15   recreatief zwemmen    gezinsplons            
15.30 -17.30    recreatief zwemmen    vanaf 13 jaar en volwassenen    
17.30 - 19.00   baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen

Donderdag

08.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
13.00 - 15.00    recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
15.15 - 16.15    recreatief zwemmen    gezinsplons            
16.30 - 17.30    recreatief zwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    
17.30 - 19.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            

Vrijdag

08.00 - 10.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
08.30 - 10.00    zwemles Gieten    gevorderden             
10.00 - 10.30    zwemles Annen        gevorderden             
13.00 - 14.00    recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
14.15 - 16.15    recreatief zwemmen    gezinsplons            
16.30 - 17.30    recreatief zwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    
17.30 - 19.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen

Zaterdag en zondag

11.00 - 12.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen            
11.00 - 13.00    recreatief zwemmen    gezinsplons            
13.15 -  14.15   recreatief zwemmen    jeugd t/m 12 jaar (ouders kunnen toezicht houden aan de kant)
14.30 - 16.30    recreatief zwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    
16.30 - 17.00    baantjeszwemmen    jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen    
 

Abonnementen & Tarieven

Abonnement 

 • Abonnement voor 13 weken € 56,00 per persoon (voor -en naseizoen en zomervakantie)
 • Abonnement zomer € 30,00 per persoon (zomervakantie)

Abonnementen zijn geldig voor beide zwembaden (Zwanemeer Gieten en de Borghoors Annen).

Kinderen tot 2 jaar hebben gratis entree.

De abonnementen kunnen aangeschaft worden bij de kassa’s van de zwembaden tijdens de openingsuren. Een pasfoto is niet nodig. Er wordt dit jaar niet gewerkt met opvolgende abonnementen in een gezin en ook niet met 10-badenkaarten. 

Entree

30 minuten zwemmen € 3,00 per persoon
1 uur zwemmen          € 4,00 per persoon
2 uur zwemmen          € 5,00 per persoon

Zwemles (gevorderd)

zwemles             € 121,00

Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos!

Worden er zwemlessen gegeven?

Dit seizoen wordt er geen zwemles gegeven aan beginners. Alleen kinderen die al eerder zwemles hebben gevolgd kunnen zwemlessen volgen. Ouders zijn welkom, maar dan wel op 1,5m afstand van elkaar. Tijdens het geven van de zwemlessen is het zwembad niet toegankelijk voor andere zwemmers. Kinderen (gevorderd) kunnen via zwembadgieten@aaenhunze.nl worden aangemeld.

Activiteiten voor groepen

Baantjeszwemmers

De baantjeszwemmers kunnen 30 minuten zwemmen incl. wisseltijd. In de wedstrijdbaden kunnen 6 personen tegelijk zwemmen. Elke bezoekers zwemt in zijn eigen baan. In zwembad Annen is ook een koude wedstrijdbad aanwezig. Hier kunnen 4 personen tegelijk zwemmen.

Kinderen t/m 12 jaar

Kinderen in deze leeftijd hoeven geen 1,5 m afstand te houden, daarom wordt hierbij niet gewerkt met maximale aantallen. Ouders zijn wel welkom, maar die mogen niet het water in. (De ouders mogen gratis naar binnen).  De ouders moeten ‘toezicht’ houden van de zijkant ( ligweide) en moeten er voor zorgen dat ze 1,5m afstand houden van andere ouders.Hierbij geldt dat de kinderen een zwemdiploma hebben en zelfstandig kunnen zwemmen.

Gezinsplons (alleen in de zomervakantie)

Gezinnen zijn welkom. Hier wordt een maximaal aantal bezoekers toegelaten, zodat er altijd 1,5m afstand bewaard kan worden tussen de ouders onderling en de ouders en andere kinderen. 

Jeugd vanaf 13 en volwassenen (alleen in de zomervakantie)

Bij deze groep moet er 1,5m afstand gehouden worden. Hierbij wordt ook een maximaal aantal bezoekers toegelaten. Er wordt gewerkt met gekleurde polsbandjes door middel van een roulatieschema, zodat alle bezoekers de gelegenheid krijgen om te kunnen zwemmen in het recreatiebad en wedstrijdbad.

Welke groepen worden uitgesloten?

De beginnende zwemleskinderen, want bij de beginners moeten de zweminstructeurs bij de kinderen in het water en dan kan de 1,5m afstand niet gehouden worden. Bij gevorderden kunnen de zweminstructeurs de les verzorgen aan de (zij)kant. 

Ook het schoolzwemmen (natte gymnastiekles) gaat niet jaar niet door. 

Zwem- en duikverenigingen

De zwem- en duikverenigingen krijgen de mogelijkheid om na openingstijden van de zwembaden gebruik te maken van de zwembaden. 


Zwembad Zwanemeer op Facebook

Facebook banner