Zwembad de Borghoorns Annen

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over Zwembad de Borghoorns in Annen. De openingstijden, activiteiten en een link naar de Facebook-pagina van het zwembad.

Extra openingstijden maandag 17 en dinsdag 18 augustus

Maandag 17 augustus en dinsdag 18 augustus zijn wij aanvullend op de normale openingstijden ook geopend van 14.30 uur tot 16.30. 

Check voor je vertrekt! Maximaal 400 bezoekers per zwembad. 

Het is volop zomer. Het gaat weer druk worden in onze zwembaden. We willen het voor de bezoekers aangenaam en veilig houden, zeker ook in relatie tot corona. De zwembaden hebben een maximum van ongeveer 400 bezoekers. Voordat je naar het zwembad in Gieten of Annen gaat kijk even op de facebookpagina's @zwembadzwanemeer of @zwembaddeborghoorns voor de actuele toegangsinformatie of bel. Gieten-0592 261565 Annen- 0592 271344. Check voor je vertrekt.

Wanneer is het zwembad open?

Zwembad de Borghoorns is open vanaf 15 juni t/m 12 september (13 weken). 

Voor- en naseizoen

Het voorseizoen is van 15 juni t/m 5 juli en het naseizoen is van 17 augustus t/m 12 september

Zomervakantie

De zomervakantie is van 6 juli t/m 16 augustus.

Registratie bezoekers

Alle bezoekers dienen naam en telefoonnummer door te geven bij de kassa.

Contactgegevens Zwembad Annen

Telefoon tijdens openingstijden: 0592-271344
E-mail: zwembadannen@aaenhunze.nl

Contact buiten openingstijden

Heeft u nog vragen buiten openingstijden? Neem dan contact op met Maral Oosting, via moosting@aaenhunze.nl.

Belangrijk om te weten

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan; 1,5 meter voor volwassenen onderling en van 13 tot 18 jarigen ten opzichte van volwassenen.
 2. Kom niet eerder dan 10 minuten voor openingstijd naar de accomodatie;
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
 4. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.  
 5. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 
 6. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden; 
 7. Het is niet mogelijk om te douchen. Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 8. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang
Abonnementen & Tarieven

Abonnement 

 • Abonnement voor 13 weken € 56,00 per persoon (voor -en naseizoen en zomervakantie)
 • Abonnement zomer € 30,00 per persoon (zomervakantie)

Abonnementen zijn geldig voor beide zwembaden (de Borghoorns Annen en Zwanemeer Gieten)

Kinderen tot 2 jaar hebben gratis entree.

De abonnementen kunnen aangeschaft worden bij de kassa’s van de zwembaden tijdens de openingsuren. Een pasfoto is niet nodig. Er wordt dit jaar niet gewerkt met opvolgende abonnementen in een gezin en ook niet met 10-badenkaarten. 

Verlengen zwemabonnement

Het is mogelijk om een zwembabonnement voor een periode van 4 weken te verlengen. Dit is de periode tussen 17 augustus en 12 september. Het verlengen van het abonnement kan bij de kassa’s van het zwembad tijdens openingsuren. Het verlengen van het zwembabonnement kost € 26,-.

Entree

Tarieven zwembad Annen
Dagkaartje € 5,00 per persoon
Laatste uur zwemmen tijdens de openingsuren € 4,00 per persoon
Laatste half uur zwemmen tijdens de openingsuren € 3,00 per persoon

 

Zwemles (gevorderd)

zwemles             € 121,00

Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos!

Openingstijden voor- en naseizoen

Het voorseizoen is van 15 juni t/m 5 juli en het naseizoen is van 17 augustus t/m 12 september

Maandag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmers    volwassenen             
16.30 - 18.00    zwemles Gieten         gevorderden                            
18.00 - 20.00    baantjeszwemmers    volwassenen

Dinsdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmers    volwassenen  

Woensdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmers    volwassenen            
14.30 - 16.30    recreatief zwemmen
16.30 - 18.00    zwemles Gieten         gevorderden            

Donderdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmers    volwassenen            
18.00 - 20.00    baantjeszwemmers    volwassenen    

Vrijdag

07.00 - 10.00    baantjeszwemmers    volwassenen      
14.30 - 16.30    recreatief zwemmen

Zaterdag en zondag

12.00 - 17.00    recreatief zwemmen

Belangrijke regels voor iedereen

Algemene regels voor iedere zwemmer

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan; 1,5 meter voor volwassenen onderling en van 13 tot 18 jarigen ten opzichte van volwassenen.
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor openingstijd van de accommodatie; 
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 
 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel); 
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
 • Douche thuis voor en na het zwemmen; 
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang 

Routing en aanmelden

 • De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; 
 • Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten; 
 • In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
 • Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de kassamedewerk(st)er dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. 
 • Alle bezoekers dienen naam en telefoonnummer door te geven bij de kassa.

Omkleden

 • Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding; 
 • Het zwembad bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen; 
 • Het zwembad bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. 

Douche en toiletgebruik

 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 
 • Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden na ieder bezoek gedesinfecteerd; 
 • Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek; 

Gebruik materialen en hygiëne

 • Bij de entree van de badinrichting staat desinfectiemiddel, waar bezoekers op worden gewezen en verzocht de handen voor betreden te desinfecteren. Ook op andere strategische plekken is desinfectiemiddel beschikbaar; 
 • Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon; 
 • Binnen de zwembaden zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.   

Regels voor recreatief zwemmen

 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel moet er altijd 1,5m afstand gehouden worden tot andere volwassenen.
 • Toiletvoorzieningen zijn beperkt toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om thuis naar het toilet te gaan. Indien het toilet gebruikt wordt zal dit steeds ontsmet worden; 
 • Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders; 
 • Bij de attracties zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel. 

Regels voor banenzwemmen

 • De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant; 
 • Tijdens banenzwemmen hoeft er geen 1,5m afstand gehouden van elkaar, vooraf en na het banenzwemmen is de 1,5m afstand wel weer van toepassing.

Regels voor zwemlessen

 • De zweminstructeur geeft les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant; 
 • Er mag bij zwemlessen maximaal 1 ouder/begeleider per kind in de badinrichting aanwezig zijn. 
 • Toegang ouders/begeleider in het complex kan alleen als de omgevingsruimte van de badinrichting dit toelaat. Hierbij dient de 1,5 meterrichtlijn in acht te worden genomen; 
 • Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen; 
 • Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene die incheckt; 
 • Ouders/begeleiders en kinderen houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders. 

Regels voor huurders

 • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden; 
 • Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren; 
 • Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie; 
 • Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels; 
 • Stel waar nodig voor persoonlijke hygiëne- en beschermingsmiddelen (desinfectiemiddel, mondkapje, handschoenen, bril) voor je medewerkers en vrijwilligers beschikbaar; 
 • Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen bij het naleven van de regels. 
Openingstijden zomervakantie

De zomervakantie is van 6 juli t/m 16 augustus

Maandag t/m vrijdag

08.00 - 10.00uur              baantjeszwemmen
13.00 - 19.00uur              recreatief zwemmen
17.30 - 19.00uur              baantjeszwemmen

Zaterdag en zondag

11.00 – 12.00uur              baantjeszwemmen
11.00 – 17.00uur              recreatief zwemmen
16.30 – 17.00uur              baantjeszwemmen

Let op! Tijdens baantjeszwemmen is het wedstrijdbad gesloten voor recreatief zwemmen.

Worden er zwemlessen gegeven?

Dit seizoen wordt er geen zwemles gegeven aan beginners. Alleen kinderen die al eerder zwemles hebben gevolgd kunnen zwemlessen volgen. Ouders zijn welkom, maar dan wel op 1,5m afstand van elkaar. Tijdens het geven van de zwemlessen is het zwembad niet toegankelijk voor andere zwemmers.

Welke groepen worden uitgesloten?

De beginnende zwemleskinderen, want bij de beginners moeten de zweminstructeurs bij de kinderen in het water en dan kan de 1,5m afstand niet gehouden worden. Bij gevorderden kunnen de zweminstructeurs de les verzorgen aan de (zij)kant. 

Ook het schoolzwemmen (natte gymnastiekles) gaat niet jaar niet door. 

Zwem- en duikverenigingen

De zwem- en duikverenigingen krijgen de mogelijkheid om na openingstijden van de zwembaden gebruik te maken van de zwembaden. 


Zwembad De Borghoorns op Facebook

Facebook banner de Borghoorns