Frisse doorstart na corona 2022

Organiseert u dit jaar een sociaal culturele activiteit voor inwoners, leden of vrijwilligers? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Per activiteit is maximaal € 350 beschikbaar.

Iedere organisatie mag in principe eenmalig een aanvraag indienen. 

De Provincie Drenthe heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Voor Aa en Hunze is  € 50.000 beschikbaar. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen activiteiten organiseren die de sociale cohesie binnen de organisatie en het dorp kan versterken. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sabine de Groot via frissestart@aaenhunze.nl of 0592 267 841
 

 

Het subsidieplafond is bereikt. De subsidie is niet meer aan te vragen.

Bekijk hier de subsidieregeling.