Vragen en antwoorden naar aanleiding van de online informatiesessie over het Gasselterveld op 14 december 2021

Een samenwerking tussen gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en provincie Drenthe Contact: gasselterveld@aaenhunze.nl

U kunt de avond terugkijken op youtube via https://www.youtube.com/watch?v=Q81RNniaj3s
Meer informatie vind u op www.aaenhunze.nl ontwikkelingen gasselterveld
Meer informatie over betaald parkeren vind u op www.hetgasselterveld.nl

Drukte en veiligheid

Vraag: Het gebied heeft de bestemming recreatie en de druk op het gebied is in de zomer hoog. Kan het gebied (nog meer) drukte aan (qua verkeer, parkeren en natuur)? Zijn de ontwikkelingen noodzakelijk?
Antwoord: Na de (her)inrichting in het gebied van de voormalige zandwinning en het openen/weghalen van de hekken in 2017 is de drukte enorm toegenomen. Veel bezoekers komen uit de eigen regio. Afgelopen jaren organiseerde Staatsbosbeheer toiletten, toezicht, schoonmaak etc. In de toekomst kunnen ondernemers eventueel een rol gaan spelen in het verlichten van de druk door middel van toiletten, EHBO, schoonmaak, toezicht en veiligheid.

Vraag: Bij drukte worden er obstakels in de bermen geplaatst om te voorkomen dat er geparkeerd wordt en er onveilige situaties ontstaan. Kan er voor gezorgd worden dat de obstakels ook in hoog gras zichtbaar zijn in verband met het passeren van auto’s op de Heerenkamp?
Antwoord: Een goede suggestie. We nemen het mee in de voorbereiding op komend zomerseizoen 2022.

Vraag: Wat zijn de verwachtingen qua aanzuigende werking van (extra) horeca of andere recreatieve activiteiten?
Antwoord: Verwachtingen zijn afhankelijk van het soort horeca of activiteiten. Er wordt ingezet op het ontlasten van de huidige piek en meer spreiding gedurende het jaar.

Vraag: Welke plannen zijn er op het gebied van (extra) afval door de toegenomen drukte?
Antwoord:Afgelopen jaren was Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het opruimen van afval. Dat kost menskracht. Met nieuwe exploitaties in het gebied kan hier wellicht een permanente oplossing voor komen.

Bestemmingsplan

Vraag: De bestemmingsplannen uit 2016 laten niet veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Moeten er wijzigingen aangebracht worden aan de hand van deze ontwikkelingen?
Antwoord: In veel gevallen zal inderdaad een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.

Vraag: Is er in de toekomst ruimte voor (nieuwe) horeca in de directe omgeving de zwemplas?
Antwoord: De resultaten van de marktconsultatie worden begin volgend jaar verwacht. Afhankelijk van wat hier uit komt en of de plannen bijdragen aan de doelstellingen van de betrokken overheden behoort het tot de mogelijkheden.

Fietsen en verkeer

Vraag: Zijn er oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s?
Antwoord: Nu nog niet, maar bij ondernemers leven er ideeën om dit aan te gaan bieden.

Vraag: Zijn de fietspaden in de buurt van de recreatieplas voldoende breed gebleken, of moeten er bredere paden aangelegd worden?
Antwoord: Vooral de fiets- en wandelverbinding langs de Bosweg is te krap gebleken. De presentatie van Kees van Bohemen geeft meer uitleg over dit stuk (zie https://www.youtube.com/watch?v=Q81RNniaj3s vanaf 21:10).

Vraag: Hoe is de verbinding als je met het openbaar vervoer komt (N34)? Een idee is bijvoorbeeld de deelfiets (witte fiets).
De publieke infrastructuur is gericht op veilige fiets- en voetverbindingen. Het initiatief van het Antwoord: aanbieden van o.a. deelfietsen laten wij aan ondernemers.

Vraag: Hoe is de verbinding met het openbaar vervoer van en naar Emmen? De bushalte is momenteel buiten gebruik.
Antwoord: Er zijn twee buslijnen die via de N34 lopen. Lijn 300 Groningen Emmen en lijn 312 Groningen Stadskanaal. Enkel de lijn 312 maakt gebruik van de bushalte ter hoogte van het Gasselterveld. Binnen de lijn 300 zit nu geen ruimte in de dienstregeling om deze stop aan te doen. Dat was in het verleden wel zo maar er werd weinig gebruik van gemaakt. Bij de provincie Drenthe/OV Bureau is vanuit de gebiedsontwikkeling Gasselterveld de vraag neergelegd in hoeverre er de dienstregeling in de toekomst nog kan worden aangepast in het zomerseizoen.

Vraag: Wandelaars en fietsers of e-bikers op hetzelfde pad: dat levert vaak problemen op. Zeker als het erg druk is. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?
Antwoord: Er wordt een aparte wandelstrook aangelegd in een afwijkende kleur. De aparte markering en een voldoende breed pad zorgt er voor dat wandelaars en fietsers of e-bikers op een goede manier samen gebruik kunnen maken van een pad.

Vraag: Is het een optie om klinkers neer te leggen in plaats van een aparte asfaltstrook in een afwijkende kleur?
Antwoord: Klinkers zijn een kostbare optie en ze zorgen ook voor meer geluid, daarom is het tot nu toe niet overwogen.

Vraag: Is er verkeersveiligheidsonderzoek gedaan in het gebied? Is er onderzoek gedaan naar ongevallen bij ‘conflictpunten’ en naar de veiligheid in relatie tot de bomen die dicht langs de kant van de weg staan?
Antwoord: Er is verkeersonderzoek gedaan, met name op de piekmomenten naar verkeersstromen. Verkeersveiligheid maakt daar onderdeel van uit en op basis daarvan zijn de voorgestelde aanpassingen gedaan. Het overzichtelijker maken van de aansluiting Dobbedalweg – Bosweg is daarvan een voorbeeld. Het aantal ongevallen is niet specifiek onderzocht.

Vraag: Zijn er meer ideeën om 'op de fiets komen' te stimuleren?
Antwoord: De maatregelen op het gebied van de fietspaden en -rekken zijn daar op gericht. Bovendien zal het betaald parkeren mensen uit de omgeving stimuleren om met de fiets te komen. Ook de communicatie afgelopen seizoen was er op gericht bezoekers zoveel mogelijk te stimuleren met de fiets te komen.

Vraag: Tijdens de informatiesessie stond tegenover de ingang van het motel "parkeren" ingetekend op de kaart. Kan daar meer informatie over komen?
Antwoord: Het kaartbeeld (zie https://www.youtube.com/watch?v=Q81RNniaj3s vanaf 7:20) komt uit de Ontwikkelingsvisie Gasselterveld ( klik hier voor link naar ontwikkelingsvisie ). In deze ontwikkelingsvisie is een lange termijn ambitie geschetst voor het gebied. Delen van deze visie zijn ook overgenomen in het Bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld (Klik hier voor de link)

Vraag: Er is gezegd dat het nieuwe fietspad om de parkeerplaats mogelijk later wordt opgepakt. Als dit praktischer en voordeliger is, kan dat dan niet direct worden gedaan?
Antwoord: Dat hangt nauw samen met de beschikbare schaarse middelen. Daarover zijn gemeente, Staatsbosbeheer en provincie met elkaar in overleg. Fasering van maatregelen in tijd is daarbij een belangrijk bespreekpunt omdat de huidige middelen ontoereikend zijn om allen maatregelen ineens uit te voeren.

Inrichting rondom plas

Vraag: Is er overwogen om in plaats van een unit (sanitair) om voor een meer moderne/kwalitatieve variant te kiezen? Ook met het oog op gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en schoonmaak.
Antwoord: De unit is een tijdelijke oplossing. Op termijn zal het sanitair eventueel door ondernemers verzorgd worden.

Vraag: Wanneer komt er meer duidelijkheid over de toekomstige samenwerking met ondernemers? 
Antwoord: Momenteel loopt er een marktconsultatie met ondernemers. De uitkomsten hiervan worden begin volgend jaar duidelijk.

Natuur en ecologisch

Vraag: Kan het gebied in de toekomst gedurende het broedseizoen worden afgesloten? 
Antwoord: Het is niet de bedoeling om het gebied in het broedseizoen af te sluiten.

Vraag: Is er overwogen om bezoekers te stimuleren zich met elektrische voertuigen te verplaatsen?
Antwoord: Elektrische voertuigen zijn een goede suggestie. Het initiatief van het aanbieden hiervan laten wij aan ondernemers.

Vraag: Hebben de beuken niet te lijden van een breder fiets-/wandelpad aan de zuidzijde Bosweg?
Antwoord: In de verdere planuitwerking nemen we dit aspect zorgvuldig mee met hulp van expertise op dit terrein.

Vraag: Blijven de speciale paddenschermen in het gebied staan? 
Antwoord: Ja die blijven zeker staan.

============