Ontwikkelingen Gasselterveld

Het Gasselterveld is een recreatiegebied middenin de Hondsrug in Drenthe. Je vindt er zwemvijver ’t Nije Hemelriek en de zwemplas het Gasselterveld. Onwaarschijnlijk blauw water, uitzicht op de bossen en een oogverblindend wit strand. Een heerlijke plek waar je naar hartenlust kunt zwemmen en zonnen.

De gemeente, Staatsbosbeheer en de Provincie Drenthe hebben de ambitie om de recreatieve functie van de zwemplas te versterken en de bereikbaarheid voor zowel toeristen als hulpdiensten te verbeteren.

Achtergrond

De ontwikkelingen in het Gasselterveld vinden hun basis in de in 2010 door gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Daarin is het Gasselterveld aangewezen als hét gebied voor recreatie in Drenthe. In 2013 werd de zandwinning in het Gasselterveld stopgezet. Wat overbleef was een grote zandplas die lonkte naar recreanten van ’t Nije Hemelriekje. Om veilig zwemwater te kunnen aanbieden, maakte Staatsbosbeheer aan de oostkant van de plas een ondieper gedeelte en legde een strand aan. De nieuwe zwemplas werd in het voorjaar van 2017 geopend.
In de warme zomers die volgden was er een grote toestroom van bezoekers en dan vooral bewoners uit de eigen regio. De hoge aantallen bezoekers op zomerse dagen zorgden voor meer kosten voor verkeersgeleiding, toezicht en het opruimen van achtergelaten afval. Ook zorgt onveilig parkeergedrag ervoor dat hulpdiensten minder toegang hebben tot het gebied. Om klaar te zijn voor toekomstige zomerse dagen werden in 2021 en worden in 2022 de eerste werkzaamheden versneld uitgevoerd. Deze werkzaamheden vormen het fundament voor de verdere uitvoer van de visie.

In 2021 zijn de volgende maatregelen genomen:
•    Het parkeerterrein is gereed gemaakt voor betaald parkeren. Vanaf 1 april 2022 zal dit ingaan. De periode voor betaald parkeren loopt van 1 april tot 1 oktober. Bezoekers kunnen een parkeerplaats reserveren op www.hetgasselterveld.nl
•    De parkeerplaats is vergroot van 800 naar 1000 plaatsen. Daarnaast wordt er tijdens piekdagen voorzien in extra parkeerruimte.
•    Tijdens piekdagen  worden verkeersregelaars ingezet. Er geldt een verbod om te parkeren langs de toegangswegen de Bosweg, Dobbendalweg, Houtvester Jansenweg, Herenkampsdwarsweg en de Heerenkampsweg. Binnen deze parkeerverbod zone is een wegsleepregeling van kracht. 
•    Om de verkeersproblematiek tijdens piekdagen zo veel mogelijk te voorkomen is een verkeersgeleidingsplan opgesteld. Hierin zijn voor verschillende verkeersscenario’s de maatregelen bepaald om grote opstoppingen op de toegangswegen en de N34 in de toekomst te voorkomen en de doorstroom te verbeteren.
•    Er zijn extra fietsstallingen gerealiseerd en tijdens het hoogseizoen worden extra toiletten geplaatst

Marktconsultatie

Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe verkennen dit najaar met een marktconsultatie welke interesse er is bij recreatieondernemers om zich te vestigen in de omgeving van zwemplas het Gasselterveld. In het populaire recreatiegebied is ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van horeca, buitensport en accommodaties. Voorop staat een gastvrije ontvangst in het gebied. Staatsbosbeheer wil in samenwerking met de betrokken ondernemers zorgen voor een gastvrije ontvangst met informatievoorziening, toiletten, EHBO, verhuur en toezicht.  

Online informatiesessie

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het Gasselterveld was er op 14 december een Informatiesessie. Bekijk hier de gestelde vragen of kijk de uitzending terug,

Contact

Heeft u vragen over de Gebiedsontwikkeling Gasselterveld dan kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer: 14 0592 of mailen met gemeente@aaenhunze.nl.

Downloads

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Gasselterveld