Sportsubsidie

De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor:

  • stimulering van sportdeelname voor diverse doelgroepen
  • toernooien
  • sport -en beweegevenementen
  • samenwerking
  • behoud en werving vrijwilligers (sporttechnisch kader)
  • behoud en werving (nieuwe) leden 

Voorwaarden

Nationale Sportweek

Organiseert u een sport – of beweegactiviteit in de Nationale Sportweek van 15 t/m 24 september 2023?
Voor de inspiratie zijn er verschillende thema’s zoals een leven lang bewegen, doel(groep) gericht, iedereen is welkom, toerist in eigen gemeente en gezonde en dynamische werkvloer/vereniging/ scholen.
Vraag nu een subsidie aan van maximaal € 500,- via het ‘formulier aanvraag sportsubsidie’.
 

Aanvraag

Wilt u een sportsubsidie aanvragen? Vult u dan het formulier Aanvraag sportsubsidie in. U krijgt altijd een bevestiging.