Jeugdsportfonds Drenthe

Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch te sporten, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdsportfonds Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het jeugdsportfonds Drenthe bedraagt maximaal € 225,- per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor contributie, sportkleding en deelname cursus. De bedragen worden rechtstreeks aan de sportclub betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Kindpakket

Het kindpakket is één formulier voor het aanvragen van een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en cultuur.

Een ouder of ouders met een minimuminkomen kunnen een aanvraag voor hun kind(eren) doen.

Voor een aanvraag kindpakket mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm. Dat is voor een gezin € 1.763,39. En voor een alleenstaande ouder € 1.225,26.