Een leven lang bewegen in Aa en Hunze & Borger-Odoorn

Beste organisaties en verenigingen,

Dit jaar zijn wij als gemeenten “host-city” van de Nationale Sportweek. Daar zijn we uiteraardtrots op, helemaal om dit samen als twee plattelandsgemeenten te doen. Want samen kun jemeer dan alleen. Dit is ook de reden dat we u willen vragen om als partner mee te denken overde invulling van deze week. Alle ideeën die er zijn brengen we samen zodat we straks inseptember een prachtige sport- en beweegweek krijgen.
Het thema voor de Nationale Sportweek is: Een leven lang bewegen. Wij willen graag datiedereen die wil sporten of bewegen ook de mogelijkheid krijgt dat te doen. Barrières zijn er inallerlei vormen en maten. We willen u als vereniging vragen om nog meer mee te denken overmanieren om drempels te verlagen. Want vaak zijn we ons niet bewust van het feit waaromiemand niet sport of beweegt. Laten we kijken door de bril van iemand anders… Op die manierhopen we dat we meer mensen in beweging te krijgen.
Wij willen u uitnodigen om samen met ons activiteiten te organiseren in de NationaleSportweek. Meer informatie over het organiseren en aanmelden vind u in deze handreiking.Samen zorgen we ervoor dat de Nationale Sportweek het begin is voor een leven langbewegen van onze inwoners.

Wethouder Aa en Hunze
Kiena ten Brink

Wethouder Borger-Odoorn
Ankie van Tongeren

Thema’s:

Doelgroep gericht
Initiatieven en activiteiten die zich richten op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld senioren of ouder-kindinitiatieven.

Iedereen is welkom
Tijdens de Nationale Sportweek is iedereen welkom. We willen zoveel mogelijk mensen met plezier latensporten en bewegen, ieder op zijn eigen manier en niveau.

Toerist in eigen gemeente
Toeristen weten de weg naar onze gemeenten goed te vinden, maar weten we zelf wat voor leuks er te doenis?

Gezonde- en dynamische werkvloer/vereniging/scholen
We brengen veel tijd door op werk, op school en bij de vereniging. Gezonde werknemers, leden enleerlingen zorgen voor een gezonde sfeer en dragen bij aan betere prestaties.

Hoe doet u mee?

Bedenk een initiatief die u wilt organiseren tijdens de Nationale Sportweek in het kader van 'Een levenlang bewegen.'
Weet u niet wat u wilt organiseren of heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met:teamsport@aaenhunze.nl (Aa en Hunze) of gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl (Borger-Odoorn). Dezeteams kunnen met u meedenken over de organisatie, financiële ondersteuning, samenwerkingen etc.
Meld uw initiatief aan op de website

Dit kan tot uiterlijk 14 augustus.

Subsidiemogelijkheden:

Wilt u wat organiseren, maar heeft u behoefte aan ondersteunend budget? Kijk dan eens naaronderstaande subsidiemogelijkheden. Vraag dit wel tijdig aan. Voor meer informatie:
Sportsubsidie Aa en Hunze