Subsidieregeling Frisse Start

Vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, sportverenigingen en cultuurorganisaties maken moeilijke tijden door. Het is belangrijk dat zij – nu en straks – hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren.

Om dat mogelijk te maken, heeft de provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld, onder de noemer  ‘een frisse start na corona’. Geld dat bedoeld is om activiteiten te organiseren met een positief gevolg voor de deelnemers. Per vrijwilligersorganisatie wordt maximaal 350 euro beschikbaar gesteld en mag worden aangevraagd voor één activiteit. In totaal heeft de Provincie Drenthe 50.000 euro beschikbaar gesteld aan de gemeente Aa en Hunze.

 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze subsidie?

  • U kunt een aanvraag doen voor sociaal culturele activiteiten die uitgevoerd worden tijdens of na de corona-crisis
  • De financiële bijdrage mag niet rechtstreeks gebruikt worden voor het aanvullen van exploitatietekorten
  • U bent bereid om meer informatie te geven over uw activiteit of om een toelichting te geven bij uw projectidee
  • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Als het budget op is, stopt de mogelijkheid voor het aanvragen van een bijdrage.
  • De gemeente behoudt zich het recht voor uw aanvraag voor een financiële bijdrage uit een andere beschikbare regeling toe te kennen.
  • De activiteit wordt uitgevoerd aan de hand van de dan geldende coronamaatregelen.
  • Per organisatie mag 1 activiteits-aanvraag gedaan worden.

 

Vanaf wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

De subsidie is aan te vragen vanaf 1 april. Zodra het maximum van het te besteden bedrag is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. 

Aanvraag subsidie Frisse Start

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar dorpen@aaenhunze.nl. Contactpersoon Ria Rademaker, telefoonnummer 06 82 67 03 30