Subsidie aanvragen activiteiten 75 jaar vrijheid Aa en Hunze

Organiseert uw organisatie een activiteit of project in de gemeente Aa en Hunze in het kader van 75 jaar vrijheid? Vraag tussen 1 augustus en 1 november subsidie aan voor een bijdrage aan nieuwe of aanvullende activiteiten/projecten.

75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Ook in Aa en Hunze vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Dit is niet overal ter wereld vanzelfsprekend. De gemeente en de provincie vinden het belangrijk dat daar aandacht aan wordt geschonken. Daarom kunnen activiteiten die in het kader van 75 jaar vrijheid in Aa en Hunze worden georganiseerd subsidie ontvangen. 

Voorwaarden

Voldoet uw activiteit of project aan onderstaande voorwaarden? Dan komt deze in aanmerking voor subsidie.

Uw activiteit/project:

 • Vindt plaats/wordt gerealiseerd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020;
 • Is nieuw of aanvullend en wordt in het teken van 75 jaar vrijheid georganiseerd. Het kan hierbij zowel gaan om herdenken, vieren of het creëren van bewustwording;
 • Gebruikt geen financiering vanuit andere gemeentelijke of provinciale regelingen;
 • Brengt op een andere manier geld bijeen;
 • Vindt plaats in de gemeente Aa en Hunze;
 • Is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze;
 • Wordt georganiseerd door een organisatie uit de gemeente Aa en Hunze*;
 • Uw organisatie is een rechtspersoon (vereniging/stichting). Als u dit niet bent kunt u mogelijk samenwerking zoeken met een vereniging of stichting in de buurt;

*Komt de organisatie niet uit Aa en Hunze? Dan komt uw subsidieaanvraag alleen in aanmerking als de activiteit een bijzondere aanvulling vormt op het aanbod in Aa en Hunze. 

Heb je specifieke vragen? Bekijk onze uitgebreide voorwaarden of mail 75jaarvrijheid@aaenhunze.nl

Dit heeft u nodig bij de subsidieaanvraag

 1. Goede omschrijving activiteit/project.
 2. Begroting van de inkomsten en uitgaven.
 3. De oprichtingsakte van uw organisatie*

*Dit is alleen nodig wanneer uw vereniging of stichting voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente.

Verder goed om te weten
 • Subsidie aanvragen kan tussen 1 augustus en 1 november 2019 via het aanvraagformulier.
 • Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld met de gevraagde bijlagen.
 • De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een werkgroep.
 • Bij toekenning subsidie wordt gestreefd naar een goede verdeling van activiteiten over de gemeente. Als er meerdere vergelijkbare activiteiten in hetzelfde dorp zijn, adviseren we om samen te werken en samen een subsidieaanvraag in te dienen.
 • Er is een totaalbedrag van € 52.000,- beschikbaar, als het totaal van de aanvragen boven dit bedrag komt, krijgen de organisaties procentueel minder.
 • U krijgt uiterlijk begin december bericht of u subsidie ontvangt en hoeveel.
 • Van het toegekende subsidiebedrag krijgt u 75% in januari 2020 als voorschot en na inleveren van uw activiteitenverslag de resterende 25% als de activiteit/project is verlopen zoals is aangegeven bij de aanvraag.
 • Als de activiteit/het project niet is doorgegaan, dan dient u dit door te geven en het voorschot terug te betalen. 
 • Als u subsidie ontvangt dient u te vermelden dat uw activiteit/project mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode is inmiddels verstreken.

Informatiebijeenkomst op 5 september

Hebt u vragen of twijfelt u? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 5 september tussen 16.30 en 18.00 uur. Wij denken graag met u mee! Bent u van plan te komen? Dan vinden we het fijn als u dit voor 4 september aangeeft via 75jaarvrijheid@aaenhunze.nl. Lukt het niet om naar de bijeenkomst te komen? Dan kunt u ook via ditzelfde e-mailadres contact opnemen. Ook kunt u bellen met Ineke Wilkens(0592) 26 78 80 of Sabine Smoor (0592) 267 781.