Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Jeugdsportfonds Drenthe

Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch te sporten, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdsportfonds Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het jeugdsportfonds Drenthe bedraagt maximaal € 225,- per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor contributie, sportkleding en deelname cursus. De bedragen worden rechtstreeks aan de sportclub betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Kindpakket

Het kindpakket is één formulier voor het aanvragen van een bijdrage voor kleding, school(reisjes), verjaardagen, sport en cultuur.

Een ouder of ouders met een minimuminkomen kunnen een aanvraag voor hun kind(eren) doen.

Voor een aanvraag kindpakket mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130 % van de bijstandsnorm. Dat is voor een gezin € 1.763,39. En voor een alleenstaande ouder € 1.225,26.