Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Advies voor verenigingen

Voor ondersteuning of advies kunnen verenigingen terecht bij SportDrenthe.

SportDrenthe wordt ingezet om verenigingen optimaal te ondersteunen en/of te adviseren bij directe hulpvragen. Daarnaast voor het verzorgen van managementdeskundigheidsbevordering, het organiseren en geven van voorlichting –en themabijeenkomsten op diverse terreinen.

De advisering en ondersteuning richten zich op het ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsmanagement. Daarbij is er aandacht voor het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit en activering van vrijwilligers.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Anne Prins van SportDrenthe, mailadres aprins@sportdrenthe.nl of per tel. 06 21452198