Paasvuur melding

Ook dit jaar zullen wederom diverse paasvuren in deze gemeente ontstoken worden. Voor het organiseren van een paasvuur is een ontheffing nodig. Verenigingen die in het bezit zijn van een meerjarige ontheffing kunnen volstaan met het indienen van het jaarlijkse meldingsformulier.

Voorwaarde hierbij is wel dat het paasvuur op dezelfde locatie wordt opgebouwd als waarvoor de meerjarige ontheffing is verleend. In de overige situaties zal een volledige aanvraag moeten worden ingediend.

De melding/ aanvraag kunt u tot 1 april 2019 indienen.

Voor meer informatie, of u wilt een aanvraag indienen voor een meerjarige ontheffing, kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. G. Pronk-Koiter (0592-267796) of per mail kccmilieu@aaenhunze.nl