Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar daarvoor voordragen. 

Onderscheiding voor actieve vrijwilligers

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Houdt er dan rekening mee dat deze persoon nog als vrijwilliger actief moet zijn. Of tijdens de Lintjesregen hoogstens 1 jaar is gestopt. De Lintjesregen vindt ieder jaar  plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Lintje Koningsdag 2023 uiterlijk 1 juli 2022 aanvragen

Aanvragen voor onderscheidingen uit te reiken voor Koningsdag 2023 kunt u tot 1 juli 2022 indienen.

Aanvragen bij bijzondere gelegenheid

Voor aanvragen bij een bijzondere gelegenheid dient u het voorstel minstens vijf maanden voor de bijzondere gelegenheid in te dienen.

Informatie

Op www.lintjes.nl vindt u nuttige informatie, onder andere over de procedure. Ook vindt u daar een eerste verzoekformulier. U kunt dit formulier invullen en indienen bij de gemeente. 

Onderscheiding aanvragen? 

Voordat u een aanvraag indient is het verstandig om contact op te nemen met één van de medewerkers kabinetszaken Trudy Boer (06-82979179) of Ineke Wilkens (06-12260060) of via de mail: bestuurssecretariaat@aaenhunze.nl
Ze kunnen u  in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.